Velkommen Servicemeddelelser Nyhedsbreve Bestyrelsen Håndværkere Skraldeordning Fælleslokaler Vaskeri Fællesantenne

I Vallensbækhus har vi KbhPark til at styre vores parkeringsplads.

Alle beboere kan få registreret 2 permanente parkeringstilladelser og et antal gæstebilletter,
henvendelse hos viceværten.

Parkeringsbestemmelser:

• Parkering tilladt i max. 1 time med korrekt indstillet p-skive.
• Parkering kun tilladt med elektronisk parkeringstilladelse eller gæstekort.
• Parkering på områder skraveret med gult forbudt.
• Ved overtrædelse af parkeringsbestemmelserne pålægges et kontrolgebyr,
som pr. stk. udgør kr. 795,00.
I øvrigt:
• Parkeringsvagterne observerer motorkøretøjet i mindst 10 minutter inden
kontrolgebyret pålægges.
• Parkeringsvagterne observerer motorkøretøjet i mindst 15 minutter inden
kontrolgebyret pålægges, hvis det er på brandvej.
• Parkeringsvagterne dokumenterer den uretmæssige parkering ved foto.

Til gæsteparkering kan man downloade og bruge deres app: Se vejledning